Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Oktubre 14, 2019

Nena ang spirit detective 12

Imahe
Continuation... "Ang Halimaw Sa Bundok" By: @pinoycreator Nagpatuloy ang paglalakbay ni Nena patungo sa hindi niya alam na Dimensiyon. At ilang saglit pa ay nagliwanag ang kanyang paningin. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Nena at nakita niya ang kalangitan na kagaya ng nakita niya bago siya pumanaw. Si Nena ay bumalik sa Dimensiyon ng mga buhay na tao at bigla siyang napahabol ng kanyang hininga. Ang paningin ni Nena ay biglang naging agresibo. Bumangon bigla ang kanyang katawan pero hindi niya ma-control ang kanyang sarili. Nag-lagutukan ang kanyang mga buto na tila ibinabalik sa tama nitong anyo. Ang kulay ng kanyang buhok ay naging itim at ang mga mata niya ay nagbago na kagaya sa isang pusa. Nagpatuloy ang paglagutok ng kanyang mga buto habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Maya-maya ay naging maayos ang kanyang pakiramdam at pati ang tibok ng kanyang puso pero hindi niya ma-kontrol ang kanyang katawan. Tila may ibang nilalang na nag-koko