Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Setyembre 18, 2019

Nena Ang Spirit Detective 3

Imahe
Continuation... Read previous By: Pinoy Creator Natapos na ang paguusap ni Nena at ng magasawa. Nagdeal sila na babayaran si Nena ng 18,000 pesos kapalit ng pagpapalis niya sa masamang espirito sa abandonadong bahay na pagmamay-ari ng mag-asawang Bright. Pag-uwi ni Nena sa kanyang Condo ay inihanda na niya ang kanyang mga equipment at armas na kanyang gagamitin. Dalawang baril ang kanyang dadalhin. Ang isa ay ang "spirit gun" na nakaka-damage sa espirito ano mang klase ito. At ang isa ay ang "spirit trap gun" na nagtatrap sa espirito upang ito ay hindi makagalaw. Ang "amulet of oneness" ay palaging suot ni Nena. Ang kwintas na ito ay nakapagbibigay ng mas malawak na kapangyarihan upang magpunta sa ibang dimensiyon ang taong bukas ang third eye. Dimensiyon na kung saan hindi kayang puntahan ng ordinaryong tao lamang. Ang mga kagamitan na ito ay binili ni Nena sa online shop para sa mga Spirit Detective na kagaya niya gamit ang mga perang kiniki